Een motivatieprobleem is een gevolg, geen oorzaak

Dé motivatiecoach voor (pre)pubers

Het verschil tussen een huilende puber en een baldadige puber.

Bij een huilende puber is er zichtbaar iets aan de hand. Er wordt dan ook sneller gevraagd wat er aan de hand is en of hij hulp nodig heeft. Deze groep krijgt ook vaak tijdig hulp. 

Als jongeren brutaal zijn, niet voor school werken, vaak te laat komen en/of regelmatig ruzie krijgen, zijn volwassenen (lees: docenten) meer geneigd om ze weg te sturen en om hun (gedrag) af te wijzen. Daardoor wordt deze groep voor hun gevoel bevestigd in dat ze “het niet waard zijn” of “het niet kunnen”. Dit zorgt voor motivatie om door te gaan met wat ze al doen in plaats van het roer om te gooien en echt te werken aan wat ze wél willen. Geen kind wordt geboren met het idee “laat ik eens even lekker vervelend gaan doen, onvoldoendes halen en ongemotiveerd doen”. Er zit altijd een reden achter het gedrag.

Ervaringen

Onze zoon C [10 jaar] heeft een traject van een aantal consults bij Marieke gehad omdat hij vanaf zijn jongste jaren bijzonder veel moeite had met zijn houding thuis en op school. Kort samengevat betekende dit: het verbeteren van concentratie, focussen, plannen van huiswerk en privéklusjes, luisteren zowel op school als thuis. Hij heeft dit traject succesvol gevolgd en afgesloten.

In het smetteloze nieuw pand in Lisse waar Marieke gehuisvest is, heeft ze getracht de juiste sfeer neer te zetten zodat men zich thuisvoelt. Nadat Marieke met C persoonlijke gesprekken voerde, bracht ze in kaart waar de mogelijke verbeter,- en mogelijke veranderpunten lagen, stelde ze een behandeltraject op en stelde ons als ouders op een transparante wijze op de hoogte hoe ze te werk ging, wat de rollen van zijn zusje (11 jaar), en de ouders spelen in dit spel, wat de tijdspanne was etc.

Na een aantal consults merkten wij voor het eerst een verandering in het gedrag bij C: op tijd naar bed, vrijwillig op vaste tijd zijn smartphone inleveren, beter luisteren, nakomen wat je beloofd hebt, helpen met klusjes in huis, inzien dat we “het samen” als gezin moeten doen en we als gezinslid ons steentje kunnen bijdragen. Marieke is alleen de vertaler en de aanjager in dit avontuur)!

De benadering van Marieke naar zowel C als de ouders was met een “open mind”, persoonlijk professioneel betrokken, absoluut niet soft, soms (terecht) confronterend, vriendelijk, helder, bouwt momenten in om vragen te stellen, feedback te geven en ze geeft het gevoel dat “wij” als gezin het “samen” gaan oplossen samen met C. Marieke heeft een bijzonder goed ontwikkeld luisterend,- en inlevingsvermogen, maakt een ontspannen en betrokken indruk en evalueert gaande de gesprekken naar C en later naar believen naar de ouders toe.

Wij merken op aan Marieke, dat ze niet alleen een goede professional is op haar gebied, maar het blijkt dat ze ook moeder is van o.a. een zoon van 10jr, dit gaf ons een nog beter gevoel omdat we merkten in Marieke ook een ervaringsdeskundige gevonden te hebben, wat ons onmiddellijk een goed gevoel gaf. (En als we toch de keuze hebben dan is deze toegevoegde waarde van doorslaggevend belang geweest, dit houdt in dat Marieke begrijpt hetgeen ouders dagelijks ten aanzien van hun kinderen meemaken.

Als laatste geven we aan dat we zeer te spreken zijn over de moderne en professionele wijze waarop Marieke met onze zoon omgegaan is, de behandelwijze van Marieke zeer aan te bevelen is wanneer ouders een houding(verbetering) willen realiseren van hun kind !

Hartelijke groet,
De ouders van C.

Geregistreerd coach bij: