Een motivatieprobleem is een gevolg, geen oorzaak

Dé motivatiecoach voor (pre)pubers

Een puber in huis is niet altijd even makkelijk, want….

E

Ze kroppen vaak alles op en thuis komt het er pas uit. Dat zorgt voor veel strijd in huis.

E

De sfeer in huis wordt voornamelijk bepaald door puberstrijd.

E

Je voelt als ouder onmacht en frustratie. Je weet niet meer welke aanpak nu goed is: “strak of meelevend” en dat is vermoeiend.

E

Je gaat twijfelen aan jezelf als ouder, doe ik het wel goed?

E

Gedachten als “daar gaan we weer” en “wat moeten ze wel niet van ons gezin denken” zijn vaak eerder regel dan uitzondering.

E

Als je meerdere kinderen hebt voel je je regelmatig schuldig richting je andere kind(eren). Al jouw energie en aandacht gaat vooral naar het kind met (motivatie)problemen.

E

Dit gedrag komt vaak voor bij jongens, gevoelige jongens. Ze huilen niet, maar uiten hun worstelingen meer in ruzie, spijbelen, niks meer voor school doen, onvoldoende scoren. Daardoor worden ze vaak weg gestuurd en voor hun gevoel afgewezen. En krijgen ze geen begeleiding.

Scholen hebben helaas niet veel tijd en ruimte om leerlingen met deze problemen optimaal te begeleiden. Daarnaast zorgt het gedrag van deze jongeren er ook voor dat ze vaak geen hulp aangeboden krijgen. Het gevolg daarvan is dat deze pubers liever “ziek” thuis blijven, spijbelen, doubleren, afstromen naar een lager niveau of zelfs zonder diploma van school moeten. Dat kan en moet echt anders! Om die reden ben ik mijn coachpraktijk voor jongeren in Lisse gestart. Ik ben motivatiecoach voor (pre)pubers. Ik heb mij volledig verdiept in deze problematiek. Daarom mag ik mezelf nu specialist op het gebied van motivatieproblemen noemen.

Mijn missie is om ouders met pubers, die worstelen met hun motivatie, handvatten en begeleiding te geven bij de zoektocht wat hun puber nodig heeft om weer gewoon naar school te gaan, voldoendes te halen en de sfeer in huis weer positief te kunnen beïnvloeden.   

Ervaringen

Onze zoon C [10 jaar] heeft een traject van een aantal consults bij Marieke gehad omdat hij vanaf zijn jongste jaren bijzonder veel moeite had met zijn houding thuis en op school. Kort samengevat betekende dit: het verbeteren van concentratie, focussen, plannen van huiswerk en privéklusjes, luisteren zowel op school als thuis. Hij heeft dit traject succesvol gevolgd en afgesloten.

In het smetteloze nieuw pand in Lisse waar Marieke gehuisvest is, heeft ze getracht de juiste sfeer neer te zetten zodat men zich thuisvoelt. Nadat Marieke met C persoonlijke gesprekken voerde, bracht ze in kaart waar de mogelijke verbeter,- en mogelijke veranderpunten lagen, stelde ze een behandeltraject op en stelde ons als ouders op een transparante wijze op de hoogte hoe ze te werk ging, wat de rollen van zijn zusje (11 jaar), en de ouders spelen in dit spel, wat de tijdspanne was etc.

Na een aantal consults merkten wij voor het eerst een verandering in het gedrag bij C: op tijd naar bed, vrijwillig op vaste tijd zijn smartphone inleveren, beter luisteren, nakomen wat je beloofd hebt, helpen met klusjes in huis, inzien dat we “het samen” als gezin moeten doen en we als gezinslid ons steentje kunnen bijdragen. Marieke is alleen de vertaler en de aanjager in dit avontuur)!

De benadering van Marieke naar zowel C als de ouders was met een “open mind”, persoonlijk professioneel betrokken, absoluut niet soft, soms (terecht) confronterend, vriendelijk, helder, bouwt momenten in om vragen te stellen, feedback te geven en ze geeft het gevoel dat “wij” als gezin het “samen” gaan oplossen samen met C. Marieke heeft een bijzonder goed ontwikkeld luisterend,- en inlevingsvermogen, maakt een ontspannen en betrokken indruk en evalueert gaande de gesprekken naar C en later naar believen naar de ouders toe.

Wij merken op aan Marieke, dat ze niet alleen een goede professional is op haar gebied, maar het blijkt dat ze ook moeder is van o.a. een zoon van 10jr, dit gaf ons een nog beter gevoel omdat we merkten in Marieke ook een ervaringsdeskundige gevonden te hebben, wat ons onmiddellijk een goed gevoel gaf. (En als we toch de keuze hebben dan is deze toegevoegde waarde van doorslaggevend belang geweest, dit houdt in dat Marieke begrijpt hetgeen ouders dagelijks ten aanzien van hun kinderen meemaken.

Als laatste geven we aan dat we zeer te spreken zijn over de moderne en professionele wijze waarop Marieke met onze zoon omgegaan is, de behandelwijze van Marieke zeer aan te bevelen is wanneer ouders een houding(verbetering) willen realiseren van hun kind !

Hartelijke groet,
De ouders van C.

Geregistreerd coach bij: